Ročná téma:

"S láskou zmeňme aspoň kúsok
zeme…"

Ešte žiaľ nemáme naplánované stretká.
02. 10. 2017

Prvé stretko v novom školskom roku!

 Už túto sobotu, 10:00 v KD. Všetkých srdečne pozývame!

viac →

11. 06. 2017

Kto videl Eliáša vystupovať do neba?

 Minule sme si na stretku hovorili o Eliášovi a jeho cnostiach. V sobotu si všimneme ďaľšieho veľkého proroka. Ako sa…

viac →

Čo je eRko? video o eRku →

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Mladí ľudia – dobrovoľníci z viac ako 250 obcí sa vo svojom voľnom čase pravidelne venujú deťom. Prežívajú s nimi radosti a starosti všedných dní na stretkách, výletoch, táboroch a rozličných iných podujatiach.

Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera...

viac →