Ročná téma:

"S láskou zmeňme aspoň kúsok
zeme…"

Ešte žiaľ nemáme naplánované stretká.

FOTO

23. 05. 2011 4h pre dobrovoľníctvo - Bambiriáda 2011