Ročná téma:

"S láskou zmeňme aspoň kúsok
zeme…"

Ešte žiaľ nemáme naplánované stretká.

FOTO

28. 11. 2011 Tábor pre mladých - eRko Partička 2010