Ročná téma:

"S láskou zmeňme aspoň kúsok
zeme…"

Ešte žiaľ nemáme naplánované stretká.

FOTO

21. 02. 2012 Dobrá novina - Koledovanie 2008