Ročná téma:

"S láskou zmeňme aspoň kúsok
zeme…"

Ešte žiaľ nemáme naplánované stretká.

FOTO

28. 07. 2012 Tábor pre maldých - eRko partička o5 po roku Ploštín 2011