Ročná téma:

"S láskou zmeňme aspoň kúsok
zeme…"

Ešte žiaľ nemáme naplánované stretká.

FOTO

12. 11. 2013 DETSKÝ TÁBOR "A bolo to fajn..." Spišsá Belá