Ročná téma:

"S láskou zmeňme aspoň kúsok
zeme…"

Ešte žiaľ nemáme naplánované stretká.

FOTO

29. 12. 2016 Tábor Ludrová "Dnešok v naščich rukách..."