Ročná téma:

"S láskou zmeňme aspoň kúsok
zeme…"

Ešte žiaľ nemáme naplánované stretká.

News

11. 06. 2017

Kto videl Eliáša vystupovať do neba?

 Minule sme si na stretku hovorili o Eliášovi a jeho cnostiach. V sobotu si všimneme ďaľšieho veľkého proroka.

Ako sa volal? To je úloha pre teba! 

Odpoveď nájdeš vo sv. Písme, v 2. knihe kráľov, v druhej kapitole. (2Kr,2)

Tešíme sa na Teba!

← späť